آموزش و مشاوره در زمینه خودشناسی،   عزت نفس و اعتماد به نفس ،  مثبت اندیشی و جذب خواسته‌ها،   اصلاح روابط،  تصمیم گیری و انتخاب ( هدف، شغل، همسر)   

رفع اضطراب و رسیدن به آرامش

همیشه تغییر را از خود آغاز کنیم. منتظر تغییر کردن دیگران نمانیم و در آرزوی این نباشیم که هر وقت اطرافیانمان تغییر کردند ما هم متحول خواهیم شد. تحول و دگرگونی از همان ابتدا باید از خودمان شروع شود.

امروز که در حال نوشتن این صفحات بودم و در مورد نشانه‌ها و هدایت‌های خداوند کلمات و جملاتی را می‌نگاشتم یکی از مراجعینم با من تماس گرفت.
خبرهای خوشی را به من داد به طوری که هر دوی ما به شوق و به وجد رسیده بودیم.
دوست عزیزی که در اولین جلسه مشاوره اصلا حال خوشی نداشت و از شرایط زندگی خود ناراضی بود؛

اینک توانسته بود با تغییر افکار و باورهایش رنگ زندگیش را تغییر دهد.
در مسیر مشاوره آموخت که چگونه ذهن خود را از افکار نگران کننده و منفی خالی کند.
شیوه‌هایی را فرا گرفت تا ذهن خود را با افکاری مثبت، امیدبخش و قدرتمند کننده همراه کند

او که از زندگی ناامید و از بی پولی پر از ترس و نگرانی شده بود و نسبت به اطرافیانش احساس خوبی نداشت؛ هم اکنون توانسته بود با تغییر نگرش و افکارش، رنگ زندگی‌اش را تغییر دهد.
خانواده اش با او مهربان‌تر شده بودند. ایده‌های پولساز به ذهنش رسیده بود و پول به زندگی‌اش وارد شده بود.
از کسانی که قطع امید کرده بود، خبرهای مسرت‌بخش شنیده بود. حال روحی‌اش چنان شده بود که گاه و بی‌گاه صدای خنده‌های زیبایش به گوش می‌رسید و از سَرِ شوق با من سخن می‌گفت.
چقدر برایم لذت بخش بود که به لطف خدا امید رسیدن به آرزوها و خواسته‌های قشنگش در اوج جوانه زده بود.
تغییر افکار و همراه شدن با افکار مثبت به او انگیزه حرکت کردن داده بود و شوق رسیدن به خواسته‌هایش میل به زندگی را در او به جنبش در آورده بود.
عشقی که در وجودش متجلی شده بود، قدرت حرکت کردن و عمل به ایده‌های تازه و ثروت آفرین را به او داده بود. حس رضایت از زندگی و آرامش روحی در کلماتی که از زبانش جاری می‌شد، موج می‌زد و من به خوبی آن را احساس می‌کردم.

خدا را سپاس گفتم که قوانین جهان این چنین دقیق و منظم عمل می‌کند و دنیا به گونه‌ای خلق شده است که هر لحظه فرصت تغییر و بازگشت به مسیر برای همگان فراهم است. کافی‌است بخواهیم و تصمیم بگیریم تا به آسانی با جریان هدایت هستی همراه شویم. با کوچکترین تغییر در خود، جهان را که به اراده خداوند در خدمت ماست، هم جهت و همسو با اهداف‌مان می‌بینیم. همیشه به یاد داشته باشیم که نتایج مثبت زمانی در زندگی پایدار و دائمی خواهند شد که تغییرات همیشگی و پیوسته باشند.

در صورت داشتن هر گونه سوال میتوانید از طریق فرم رو به رو با من در تماس باشید و یا در صورت لزوم تماس بگیرید.

در صورت داشتن هر گونه سوال میتوانید از طریق فرم زیر با من در تماس باشید و یا در صورت لزوم تماس بگیرید.