درباره من

همیشه از خود پرسیده ام که من کیستم؟ از کجا آمده ام؟ و برای چه هدفی به این سفر زمینی رهسپار شده ام؟ و به این پاسخ رسیده ام: من کیستم؟ من بنده ای از بندگان خدا و مخلوقی از مخلوقات خدایی هستم که مرا عزیز گردانید و مفتخرم کرد به دریافت هدیه ای بی بدیل و بی نظیر چون روحِ خود “و نفخت فیه من روحی ” این من، نه من و این خود، نه خود بلکه به قول دوست عزیزی یک تکه از پازل خداوندم.